​YÜKSEKÖĞRETİMDE SORULARLA TANIMA VE DENKLİK İŞLEMLERİ​​

​1. Tanıma nedir?

Yurt dışı bir yükseköğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının akademik derece (ön lisans, lisans ve lisansüstü) vermeye yetkili olduğunun Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmesidir.

2. Okul Tanıma Belgesi nedir?​

Yurt dışı bir yükseköğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının akademik derece vermeye yetkili olduğunun Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildiğini gösteren resmi yazıdır.

3. Okul Tanıma Belgesi nasıl alınır?

KKTC, ABD ve Hollanda dışındaki ülkelerde yer alan yükseköğretim kurumları için talep edilen Okul Tanıma Belgesi, e-Devlet kapısı üzerinden alınabilmektedir. KKTC, ABD ve Hollanda’daki yükseköğretim kurumlarının veya e-devlete kayıtlı olmayan ilgililerin Okul Tanıma Belgesi almak için http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi internet adresinde yer alan dilekçenin doldurularak hizmet bedelinin yatırılıp elden ya da posta yoluyla Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunulmalıdır.

4. E-Devlet üzerinden Okul Tanıma Sorgulama sayfasına girildiğinde mezun olunan üniversite listede yer almıyorsa ne yapılması gerekir?

http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi internet adresinde yer alan dilekçe doldurulup hizmet bedeli yatırılarak, elden ya da posta yoluyla Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunulmalıdır.

5. Okul Tanıma Belgesi hangi durumlarda kullanılabilir?

a) Yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin, öğrenim görmek istedikleri yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından akademik derece vermeye yetkili olarak kabul edilip edilmediğinin tespiti için,

b) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yaparken kullanmak için,

c) Yurt dışından mezun olan ilgilinin talebine bağlı olarak başta sağlık ödemeleri olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, barolar, valilikler, üniversiteler gibi kurum ve kuruşlara bilgi vermek için,

d) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan doktora eğitimine yönelik doktora denkliği almak üzere Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına başvuru yapmak için,

e) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyrukluların diplomasını Türkiye dışında da kullanabilmesi için.

6. Mezuniyet Tanıma Belgesi nedir?

Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş ilgilinin, tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumundan ve programından mezun olduğunu gösteren ancak Diploma Denklik Belgesi niteliği taşımayan belgedir.

7. Mezuniyet Tanıma Belgesi başvurusu için ne yapılması gerekir?

http://yok.gov.tr/web/denklikbirimi/anasayfa adresinden Tanıma ve Denklik başvurusunda gerekli olan belgeler temin edildikten sonra http://yok.gov.tr/web/denklikbirimi/online-basvuru internet adresinden Online Tanıma ve Denklik Ön Başvurusu yapılması gerekmektedir.

8. Denklik Nedir?

Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından ve programlarından alınan önlisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen önlisans, lisans ve yüksek lisans diplomaları ile eşdeğerliğinin tespit edilmesidir.

9. Denkliği kim verir?

Yükseköğretim Kurulu adına Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından verilir.

10. Diploma Denklik Belgesi nedir?

Denkliği talep edilen diplomanın Türk yükseköğretim sisteminde hangi akademik alan ve dereceye eş değer olduğunu gösteren belgedir.

11. Mezuniyet Denklik Belgesi nedir?

Denkliği talep edilen mezuniyet belgesinin Türk yükseköğretim sisteminde hangi akademik alan ve dereceye eş değer olduğunu gösteren belgedir.

12. Diploma Denklik Belgesi ile Mezuniyet Denklik Belgesi arasında fark var mıdır?

Her iki belge aynı işlevi görmektedir ve geçerlilik durumlarında herhangi bir fark yoktur.

13. Diploma Denklik Belgesi veya Mezuniyet Denklik Belgesi başvurusu için ilk olarak ne yapılması gerekir?

http://yok.gov.tr/web/denklikbirimi/anasayfa adresinden Tanıma ve Denklik başvurusunda gerekli olduğu belirtilen belgeler temin edildikten sonra http://yok.gov.tr/web/denklikbirimi/online-basvuru adresinden Online Tanıma ve Denklik Ön Başvurusu yapılması gerekmektedir.

14. Denklik süreci hangi safhalardan oluşur?

Denklik işlem safhaları aşağıda sunulmuştur:

​​​​


15. Denklik başvurusu için gerekli olan belgelerde “Aslı talep edilir” ifadesi ile ne kastedilmektedir?

Talep edilen bütün belgeler mezun olunan okul tarafından ıslak imzalı ve mühürlü olarak düzenlenmelidir. Çıktı olarak veya ıslak imza ve mühür olmadan alınan belgeler kabul edilmemektedir.

16. Başvuru sırasında ibraz edilmesi gereken pasaport kaybedilmişse Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan giriş-çıkış belgesi yeterli olmakta mıdır?

Başvuruların değerlendirilmesi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan giriş-çıkış belgeleri yeterli olmamaktadır. Pasaportunu kaybeden ilgililerin resmî makamlardan söz konusu pasaportu kaybettiğine dair alacakları resmî yazıyı Kurulumuza sunmaları gerekmektedir .

17. Lise denklik belgesi nereden alınır?

Lise denklik belgesi için il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden ya da Türkiye’nin yurt dışındaki temsilciliklerinden alınabilmektedir.

18. Denklik başvurusu ücretli midir?

Evet. Her yıl belirlenerek Kurulumuz web sitesinde yayımlanan ücret geçerli olmaktadır.

19. Tanıma ve denklik işlemleri için ücret yatırırken açıklama kısmına ne yazılmalıdır?

Başvuru ücreti yatırılırken açıklama kısmına “Adı, Soyadı, Denklik Başvurusu” yazılır. Bilgi veya belge talep ediyorsanız “Adı, Soyadı, Dilekçe Bedeli” yazılır.

20. Yatırılan ücretler geri alınabilir mi?

Hayır.

21. Denklik başvurusu reddedildiğinde yatırılan ücret geri alınabilir mi?

Hayır.

22. Denklik başvurusu iade edildiğinde yatırılan ücret geri alınabilir mi?

Hayır.

23. Denklik başvurusu için randevu saatinde Yükseköğretim Kurulunda bulunmak zorunlu mudur?

Saat 09.00 için randevu alan başvuru sahiplerinin öğleden önce, saat 14.00 için randevu alan başvuru sahiplerinin ise öğleden sonra Kurulumuzda hazır bulunmaları gerekmektedir.

24. Dilekçe vermek için randevu almaya gerek var mıdır?

Hayır.

25. Okul Tanıma Belgesi almak için randevu alınmasına gerek var mı?

Hayır.

26. Başvurunun hangi aşamada olduğu nasıl takip edilebilir?

Başvurusunu online olarak yapmış tüm adaylar, başvuru sırasında kullanmış oldukları kimlik numarası/yabancı uyruk numarası ile e-Devlet üzerinden dosyalarının işleyiş süreçlerini takip edebilirler.

27. Mezuniyet Denklik Belgesi ile Mezuniyet Tanıma Belgesi arasında fark var mıdır?

Evet. Mezuniyet Denklik Belgesi, denkliği talep edilen mezuniyet belgesinin Türk yükseköğretim sisteminde hangi akademik alan ve dereceye eş değer olduğunu gösteren belge iken Mezuniyet Tanıma Belgesi, yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş ilgilinin, tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumundan ve programından mezun olduğunu gösteren belgedir.

28. Başvuruya dair alınan kararlar nasıl öğrenilir?

Alınan kararlar beyan edilen adrese yazılı olarak tebliğ edilir.

29. Tebligat ulaşmadığında ne yapılması gerekir?

Yazışma veya tebligat adresinin güncellenmesi veya tebligatın yeniden gönderilmesi dilekçe ile talep edilebilir.

30. İletişim bilgileri nasıl güncellenebilir?

Kurulumuza posta yolu veya elden teslim edilen dilekçe ile daha önce beyan edilen iletişim bilgilerinin güncellenmesi talebinde bulunulabilir.

31. Bilim Alanı Danışma Komisyonu nedir?

Bilim Alanı Danışma Komisyonu, muhtelif üniversitelerden farklı akademik alanlarda uzman bağımsız akademisyenlerden oluşan ve dosya üzerinde münferiden akademik inceleme yapan komisyondur.

32. Seviye Yeterlilik Belirleme Sistemi (SYBS) uygulamaları nelerdir?

SYBS; Ders Tamamlama, Seviye Tespit Sınavı, Yapılandırılmış Klinik Sınav, İlmî Hüviyet Sınavı, Klinik Pratik Yapma, Staj Tamamlama, Proje Yapma gibi işlemlerden oluşmaktadır.

33. Başvuru hakkında Seviye Tespit Sınavı (STS) kararı alınması ne anlama gelmektedir?

Mezun olunan programla ilgili temel kazanımlar yönünden eksiklik tespit edildiğinde veya tereddüt oluştuğunda Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi kapsamında yapılan sınavdır.

34. Başvuru hakkında YDS kararı alınması durumunda bu sınavın muadili olan sınavlara nereden ulaşılabilir?

ÖSYM’nin güncel Yabancı Dil Sınavı (YDS) Eşdeğerlilikleri tablosundan ulaşılabilmektedir.

35. Sınav kararı çıkmadan STS’ye girilebilir mi?

Evet. Ancak STS’ye muadil olan İlmî Hüviyet Tespiti Sınavlarına girebilmek için sınav kararı alınmış olması gerekmektedir.

36. Yapılandırılmış Klinik Sınav nedir?

Tıp programlarının denklik işlemleri sürecinde alınan seviye tespit sınavı kararı kapsamında, klinik bilgi, beceri ve yetkinliklerin tespiti amacıyla üniversitelerce yapılan, esas olarak simülasyon, modeller ve standart hastalar üzerinden pratik uygulamaları içeren ve yazılı seviye tespit sınavının muadili olan sınavdır.

37. İlmî Hüviyet Tespiti nedir?

Denklik işlemleri sürecinde alınan seviye tespit sınavı kararı kapsamında, yükseköğretim kurumlarınca oluşturulan komisyonlar marifetiyle yapılan sözlü, gerektiğinde yazılı ve pratik uygulama aşamalarını da içeren, yazılı seviye tespit sınavına muadil olan sınavdır.

38. İlmî Hüviyet Tespiti Sınavları ne zaman yapılır?

Sınav takvimi, Kurulumuz Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığının resmî internet sitesinde yer almaktadır.

39. İlmî Hüviyet Tespiti Sınavları hakkında ayrıntılı bilgiye nasıl ulaşılır?

Kurulumuz Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığının resmî internet sitesinde yayımlanan İlmî Hüviyet Tespiti Kılavuzlarında detaylı bilgi yer almaktadır.

40. Seviye Tespit Sınavlarını (STS) hangi kurumlar yapmaktadır?

Yazılı Seviye Tespit Sınavları Tıp Doktorluğu alanında yılda iki kez, Diş Hekimliği ve Öğretmenlik alanlarında ise yılda bir kez ÖSYM tarafından yapılır. Mühendislik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hukuk, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı ve yüksek sayıda başvuru olan ve Tanıma ve Denklik Komisyonu tarafından gerekli görülen diğer akademik alanlarda Kurulun belirlediği üniversiteler tarafından yılda en az bir kez yazılı Seviye Tespit Sınavı yapılır.

41. Geçmiş yıllara ait STS sorularına nereden ulaşılabilir?

Bu sorulara Anadolu Üniversitesi ve ÖSYM internet sitesinin yanı sıra “Örnek Sorular” başlığı altında YÖK internet sitesinden erişilebilir.

42. Diploma Denklik Belgesi üzerine hangi kimlik bilgileri yer alır?

Diploma Denklik Belgelerine adayların isimleri, mezun oldukları yükseköğretim kurumlarından almış oldukları diplomalarında yer aldığı şekilde yazılır. T.C. uyruklu kişilerin Diploma Denklik Belgesi’nin arka tarafında güncel kimlik bilgileri yer alır.

43. Kimlik bilgilerinin değişmesi durumunda Diploma Denklik Belgesi üzerine hangi kimlik bilgileri yer alır?

Diploma Denklik Belgelerine adayların isimleri, mezun oldukları yükseköğretim kurumlarından almış oldukları diplomalarında yer aldığı şekilde yazıldığı için sonradan yapılan kimlik bilgileri değişiklikleri belgeye işlenmez. Ancak T.C. uyrukluların Diploma Denklik Belgesi’nin arka tarafında güncel kimlik bilgileri yer alır.

44. Öğrenim görülen ülkede eğitim süresince fiilen bulunulması gerekmekte midir?

Ülkemizdeki örgün eğitimin şartlarına eş değer bir süre boyunca eğitim dönemleri içerisinde öğrenim görülen ülkede fiilen bulunulması gerekmektedir.

45. Mezuniyet Denklik Belgesinin iadesi halinde yeni Diploma Denklik Belgesinin düzenlenmesi için neden ücret talep ediliyor?

Başvuru ile ilgili yeniden inceleme yapılarak belge düzenleneceğinden bu hizmet ücreti talep edilmektedir.

46. Eksik evrak için ek süre talep edilebilir mi?

Eksik evrakın neden süresinde ibraz edilemediğine dair bir dilekçe ile Kurulumuza başvurulması hâlinde talepler dikkate alınmaktadır.

47. YÖK tarafından öğrenim görülen üniversite hakkında tanınmama kararı alındığında bu ne anlama gelmektedir?

Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili yurt dışı yükseköğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının akademik derece vermeye yetkili olmadığına karar verildiği anlamına gelmektedir.

48. Çift uyruklular için denklik başvurusunda istenen öğrenim görülen ülkeye ait oturma izninin alternatifi var mıdır?

Çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim görülen ülkede ikamet ettiğini gösterir belgeyi sunmaları gerekmektedir. İkamet adresi, kira sözleşmeleri, fatura bilgileri vb.

49. ‘Yeniden İnceleme’ talebinde nasıl bulunulabilir?

Başvurunun yeniden incelenmesi için haklı gerekçeleri bildiren bir dilekçe ile başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir dekontun Kurulumuza iletilmesi gerekmektedir.

50. Başvuru işleminin e-Devlet üzerinde “OKUL TANIMA” biriminde görünmesi ne anlama gelmektedir?

Mezun olunan okulun ve bu okulun ilgili programının akademik derece vermeye yetkili olup olmadığına dair Kurulumuz tarafından araştırma ve inceleme yapıldığı anlamına gelmektedir.

51. Başvuru işleminin e-Devlet üzerinde “ÖN İNCELEME” aşamasında görünmesi ne anlama gelmektedir?

Ön inceleme aşamasında iki işlem tesis edilmektedir. Birinci işlem Türkiye’nin dış temsilcilikleri aracılığıyla başvuru sahibinin ilgili yükseköğretim kurumunda gerçekten eğitim alıp almadığı, aldı ise öğrenim türü, diploma bilgileri vb. hususlarda bilgi almak üzere yapılan yazışmadır. İlgili yazışmanın cevabı geldikten sonra ikinci işleme geçilir. İkinci işlem ise başvuru sahibinin eğitim ve öğretim süresi boyunca öğrenim gördüğü ülkedeki kalış sürelerinin, il emniyet müdürlüğü giriş-çıkış verileri ve pasaportun işlem gören sayfaları üzerinden kontrol edilerek hesaplanmasıdır.

52. Başvuru işleminin e-Devlet üzerinde “İNCELEME” aşamasında görünmesi ne anlama gelmektedir?

Mezuniyet veya diploma denklik başvurusunun, Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 1. fıkrası kapsamındaki usul ve esaslar doğrultusunda incelendiği aşamadır.

53. Başvuru işleminin e-Devlet üzerinde “EKSİK EVRAKTA” görünmesi ne anlama gelmektedir?

Başvuru sahibinin sunduğu belgeler incelendikten sonra sunulan belgelerde eksiklik tespit edilmesi, ek bilgi veya belge talep edilmesi durumunda ilgiliye bildirimde bulunulur. Belirtilen eksik belgelerin 30 gün içinde Başkanlığımıza ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu süre zarfında eksik evrakın tamamlanmaması hâlinde başvuru iade edilir.

54. Başvuru işleminin e-Devlet üzerinde “BAD KOMİSYONU” (Bilim Alanı Danışma Komisyonu) aşamasında görünmesi ne anlama gelmektedir?

Bilim Alanı Danışma Komisyonu, dosyalara ilişkin akademik inceleme ve araştırmaları bağımsız yürüten komisyondur. Bilim Alanı Danışma Komisyonlarının yaptığı işlemler aşağıda sunulmuştur:

a) Başvuru dosyasının akademik içerik olarak Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ)’ne uyumu ve mezun olunan programın kazanımları yönünden incelemesini yaparak yurt dışından alınan eğitime ilişkin Türk yükseköğretim sisteminde eşdeğer program karşılığını tespit etmek,

b) Alınan eğitimin derece ve düzeyini belirlemek,

c) Denklik talebinin reddi, doğrudan denklik verilmesi, SYBS işlemlerine tâbi tutulması veya dosyanın iadesi hususlarında görüş bildirmek,

d) İnceleme, araştırma ve raporlama kapsamında gerekli diğer işlemleri yapmak,

e) Başvuru dosyasının akademik içerik, TYÇ’ye uyum, mezun olunan program kazanımları yönünden incelenmesi sonucunda akademik usul ve esaslara ilişkin şüphe hâsıl olması durumunda ek bilgi ve belge talebinde bulunmak.

55. Başvuru işleminin e-Devlet üzerinde “KOMİSYON” aşamasında görünmesi ne anlama gelmektedir?

Başvuruya esas olan belgeler ve varsa ilgilinin dosyasına dair Bilim Alanı Danışma Komisyonundan ve/veya üniversitelerden gelen görüşler de dikkate alınarak nihaî raporun hazırlanması amacıyla Tanıma ve Denklik Komisyonuna sunma sürecini ifade eder.

56. Başvurunun e-Devlet üzerinde “SYBS” aşamasında görünmesi ne anlama gelmektedir?

Tanıma ve Denklik Komisyonu tarafından doğrudan veya Bilim Alanı Danışma Komisyonu ya da yükseköğretim kurumlarının görüşleri dikkate alınarak yurt dışında alınan eğitimin Türk yükseköğretim sistemindeki eşdeğer programa göre temel kazanımlar, eğitim ve öğretimin dili, niteliği, teorik ve uygulamalı dersler, staj ve projeler bakımından yetersizliğinin tespit edilmesi sonucunda ilgilinin SYBS işlemlerinden birine veya birkaçına tâbi tutulacağı anlamına gelmektedir.

57. Askerlik tecili için denklik işlemlerinin devam ettiğine dair resmi yazı nasıl alınabilir?

Talebe ilişkin T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu bir dilekçe ve dilekçe işlem ücretinin yatırıldığına dair dekont ile elden ya da posta yoluyla başvuru yapılması hâlinde Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkalığı tarafından ilgili yazı hazırlanarak elden ya da posta yoluyla teslim edilmektedir. Ancak denklik başvurusu yapılırken ilgili belge ücretsiz temin edilebilmektedir.

58. Tıp Doktorluğu ya da Diş Hekimliği alanında STS kararı alındığında bu sınava eş değer başka sınavlar var mıdır?

Hakkında STS-Klinik Bilimler kararı alınanlar bu sınavların dışında isterlerse, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirleyeceği üniversiteler tarafından yapılacak olan yapılandırılmış klinik sınavlara girebilirler. Ayrıca, "USMLE-Step 3 PLAB-Part 2 AMC-Clinical examinations MCCQE-Part2 Arztliche Prüfungen (3 AP,Staats examen) sınavlarından başarıyla geçmiş olan başvuru sahiplerinin bu sınav sonuçları da STS yerine geçerli kabul edilmektedir.

59. STS'de başarılı olabilmek için en az kaç puan almak gerekir?

Seviye tespit sınavlarında başarılı sayılabilmek için Tıp Doktorluğu ve Diş hekimliği için 100 üzerinden 40 ve üzeri puan, Öğretmenlik için Eğitim Bilimleri Sınavından 100 üzerinden 40 ve üzeri puan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 100 üzerinden en az 80 puan, Yapılandırılmış Klinik Sınav ve İlmi Hüviyet Tespitlerinde başarılı sayılabilmek için 100 üzerinden 50 ve üzeri puan alınması gereklidir.

60. Klinik Pratik ne demektir?

Türk sağlık sistemine ve Türkiye’de tanı ve tedavi amaçlı uygulamalara uyum ve adaptasyonu sağlamak için belli alanlarda yapılan, ayrıca denklik işlemleri sürecinde SYBS kapsamında eksik görülen klinik pratik uygulamaların tamamlanmasını da amaçlayan, ilgili uzman hekimlerin gözetiminde yürütülen uygulamaların bütünüdür.

61. Ders Tamamlama kararı ne demektir?

Denkliği talep edilen diploma programının, ülkemizde aynı alanda alınması gereken dersler ve ders kazanımlarında eksiklik tespit edilmesi, akademik veya mesleki kazanımların yetersiz olduğu kanaatine ulaşılması halinde; BADK ya da üniversite görüşleri de dikkate alınarak Tanıma ve Denklik Komisyonu tarafından “ders alınmasına” yönelik verilen karardır.

62. Ders Tamamlamayı hangi üniversitede yapmak gerekir?

Hakkında ders tamamlama kararı alınan aday, ıslak imzalı bir dilekçe ile ilgili fakültenin bulunduğu üç devlet üniversitesi tercihinde bulunur ve Tanıma ve Denklik Komisyonunun görüşü doğrultusunda Yürütme Kurulu kararıyla bu tercihlerden birine yerleştirilir.

63. Ders Tamamlaması yapmak için yerleştirilen üniversiteyi değiştirmek mümkün mü?

Geçerli bir gerekçe olması durumunda ilgilinin talebi Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi İşlemlerine İlişkin Usul ve Esasları hükümleri doğrultusunda değerlendirilerek bir defaya mahsus olmak üzere değişiklik yapılabilir.

64. Protokol Yazısı nedir?

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan 16.01.2009 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma” uyarınca; KKTC hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre yerleşenlerin diplomalarının, denklik işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerli olduğunu gösteren belgedir.

65. KKTC’de yüksek lisans programı mezunlarının denklik durumu nedir?

KKTC’de herhangi bir yüksek lisans programını tamamlayanların tamamı uyruğuna bakılmaksızın denklik işlemine tabidir.

66. KKTC’de Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlerden mezun olanlar denklik başvurusunda bulunur mu?

KKTC’de Özel Yetenek Sınavıyla öğrenci alan programlardan mezun olan Türk vatandaşları dâhil tüm mezunlar denklik işlemine tabidir.

67. Yüksek Lisans Diploma Denklik Belgesi ’nde tezli/tezsiz ibaresi neden yer almamaktadır?

Yüksek lisans diploma denklik başvurularında Şubat 2013’ten sonra eğitime başlayanlar için tezli-tezsiz ayrımı yapılır. Bu tarihten önceki başvurular için tezli-tezsiz ayrımı yapılmaz.

68. KKTC’deki üniversitelerden mezun olanların dikkat etmesi gereken en önemli husus nedir?

Diploma denklik inceleme işlemlerinde esas olan KKTC’deki yükseköğretim kurumlarından mezun olunan programın ÖSYS Kılavuzlarında olup olmadığıdır. Kılavuzlarda olmayan bölümlerden mezun olan adayların başvuruları reddedilmektedir.

69. Başvuru işleminin e-Devlet üzerinde “DENKLİK BASIM” aşamasında görünmesi ne anlama gelmektedir?

Mezuniyet veya Diploma Denklik Belgesinin hazırlanma sürecinde olduğunu gösteren aşamadır. Mezuniyet veya Diploma Denklik Belgesi hazırlanma sürecinde olduğu için teslim edilmeye hazır durumda değildir.

70. Diploma Denklik Belgesi ne zaman teslim alınabilir?

Denklik veya mezuniyet belgesi hazır olduğunda ilgiliye tebligat gönderilir ve dosya süreci “Arşiv (Teslim Edilecek)” aşamasında bulunur. Bu aşamadan sonra denklik veya mezuniyet belgesi, bir üst yazı ekinde başvuru sahibine veya yetkili makamlarca düzenlenen resmî vekâletnameye sahip kişiye imza karşılığında Daire Başkanlığında elden teslim edilir.

2024 yılı itibariyle e-denklik belgesi düzenlenmekte olup ilgililerin Kurulumuzca gönderilen doğrulama kodu ile belge doğrulama sisteminden https://www.turkiye.gov.tr/belge-doğrulama​ temin edilebilmektedir.

71. Posta yoluyla Diploma Denklik Belgesi teslim alınabilir mi?

Hayır. Diploma Denklik Belgesi hukuki olarak kıymetli evrak olduğundan belgenizi elden şahsen veya resmî vekâletnameye sahip vekiliniz aracılığıyla teslim almanız gerekmektedir.

72. Diploma Denklik Belgesi kaybedildi ise tekrar alınması mümkün müdür?

Denklik belgesinin kaybedilmesi hâlinde yeniden denklik belgesi verilmemektedir. Tüm Türkiye’de dağıtımı yapılan ulusal gazetelerden birine verilen kayıp ilanının aslı, talebi içeren imzalı bir dilekçe ve dilekçe işlem ücretinin yatırıldığına dair dekont ile Kurulumuza başvurulması hâlinde "İlgili Makama" hitaben bir yazı düzenlenmektedir.

73. Yüksek Lisans Diploma Denklik Belgesi üzerinde not ortalaması yazmıyor. Yurt dışındaki not ortalamasının yurt içi not ortalamasına dönüştürülmesi (not dönüşümünün hesaplanması) için ne yapılması gerekmektedir?

Not ortalaması, denklik işlem sürecinin hiçbir aşamasında kullanılmamaktadır ve Kurulumuzca not dönüşümünün hesaplanmasına ilişkin hizmet verilmemektedir.

74. Başvurunun geri çekilmesi için ne yapılması gerekir?

Şahsen veya yetkili makamlarca düzenlenen resmî vekâletnameye sahip kişi tarafından başvurunun geri çekilmek istendiğine dair ıslak imzalı dilekçeyle Kurulumuza başvuruda bulunulması gerekmektedir. “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği”nin 12. maddesindeki hususlar dikkate alınarak orijinal belgeler (noter onaylı tercümeler hariç) başvuru sahibine veya yetkili makamlarca düzenlenen resmî vekâletnameye sahip kişiye iade edilmektedir. (Önemli Not: Türkiye’nin dış temsilciliklerinin aracılığıyla yapılan diploma teyit yazışmalarının cevabının beklendiği durumlarda başvurunun geri çekilmesi talebi, diploma teyit yazışmasının cevabı Kurulumuza ulaştıktan sonra değerlendirilmektedir.)

75. Dünya üniversite sıralamasında ilk 1.000’de yer alan üniversitelerin listesine nasıl ulaşılır?

Times Higher Education, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities ve CWTS Leiden Ranking isimli kuruluşlar; Kurulumuz tarafından kabul edilen Dünya üniversite sıralama kuruluşlarıdır. Adı geçen kuruluşlar, kendi internet sayfalarında yıl bazlı olarak üniversite sıralamalarını gösteren listeler yayımlamaktadır.

76. AKTS (ECTS) nedir?

Avrupa Kredi Transfer Sistemi; öğrenci öğrenme iş yükünü (Öğrencinin; teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb. her bir faaliyette 25-30 saat çalışma yükünün karşılığı 1 AKTS olarak kabul edilmektedir.) ifade eden sayısal değerdir.

77. Apostil nedir?

Bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan belge onay sistemidir.

78. Açık öğretim nedir?

Açık öğretim yükseköğretim kurumlarında yüz yüze ve uzaktan öğretim dışında, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının mekândan bağımsız şekilde yüz yüze iletişim ve etkileşime dayalı olmaksızın gerçekleştirilen eğitim ve öğretim türüdür.

79. Dışarıdan eğitim nedir?

Devam zorunluluğu olmaksızın sadece yarıyıl içi ve sonu sınavlarına katılma zorunluluğu bulunan eğitim ve öğretim türüdür.

80. Başvurular neden açık öğretim ve gıyabi eğitim gerekçesiyle reddediliyor?

Uzaktan öğretim kapsamı dışında kalan ve Türkiye’de karşılığı olmaksızın ekstern ve gıyabi öğretim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir eğitim ve öğretim süreci sonunda alınan diplomalara ilişkin denklik başvuruları örgün eğitim şartlarını karşılamadığı için reddedilmektedir.

81. Yurt dışında öğrenim görülen ülkede yetersiz kalış süresi nedeniyle başvurusu reddedilenlerle ilgili mahkeme kararları ne yönde sonuçlanmaktadır?

Öğrenim görülen ülkede yetersiz kalış süresi nedeniyle reddedilen başvurular için Kurulumuz aleyhine açılan davalarda İdare Mahkemeleri Kurulumuzca tesis edilen işlemin uygun olduğu yönünde karar vermektedir. Bu nedenle öğrenim görülen ülkede kalış süresine riayet edilmesi gerekir.

82. Doktora Denklik Başvurusu için nereye başvurulmalıdır?

Doktora denklik işlemleri Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.​​​​​​

83. Hangi tür denklik başvuruları YKS başarı sırası kriterine tabidir?

Cevap: Aday ortaöğrenimini Türkiye’de tamamladıysa ve adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumu, Kurulumuzca kabul edilen dünya üniversite sıralama kuruluşlarının en az ikisinde öğrenime başlanılan yıl ilk binlik dilim içerisinde yer alan bir yükseköğretim kurumu değilse ve başvuruya esas diploma programı; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık veya Hukuk programıysa bu durumda başvuru YKS sıralama kriterine tabidir.

84. YKS başarı sırası kriteri nedir?

Cevap: Bu kritere göre ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp en az iki kuruluşta ilk binde yer almayan bir yükseköğretim kurumunda; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık veya Hukuk programlarından mezun olarak yapılacak olan başvurularda, adayın yurt dışında öğrenime başladığı yıla ait YKS sınavına girmesi ve mezun olduğu program için ülkemizde aranan başarı dilimine girmesi gerekmektedir.

85. Hangi tür başvurularda doğrudan denklik işlemi yapılmaktadır?

Cevap: Kurulumuz tarafından kabul edilen dünya üniversite sıralama kuruluşlarının en az üçünde öğrenime başlanılan yıl ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alan yükseköğretim kurumlarından yapılan başvurulara doğrudan denklik işlemi yapılacaktır.

86. YÖK tarafından kabul edilen dünya üniversite sıralama kuruluşları hangileridir?

Cevap: ARWU (Academic Ranking of World Universities), CWTS Leiden Ranking, QS World University Rankings ve THE (Times Higher Education) kuruluşlarınca yapılan sıralamalar kabul edilmektedir.

87. Hangi tür denklik başvuruları YKS sıralama şartından muaftır?

Cevap: Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp en az iki kuruluşta ilk binde yer almayan bir yükseköğretim kurumunda; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık veya Hukuk programlarından mezun olanlar hariç, diğer başvurular YKS şartından muaftır.

88. Yeni düzenlemeler kimleri kapsayacaktır?

Değişiklikten önce başvuruya esas diploma programına veya hazırlık programına kayıt yaptırmış olanlar yeni düzenlemeden muaftır.