​ÜLKELERİNDE SAVAŞ, İŞGAL VEYA İLHAK KOŞULLARI BULUNAN KİŞİLER İÇİN TANIMA VE DENKLİK BAŞVURU SÜREÇLERİ*

Ülkelerinde savaş, işgal veya ilhak koşulları bulunduğundan Tanıma ve Denklik Yönetmeliği çerçevesinde ibraz etmeleri gerekli olan belgeleri ibraz edemeyen ya da diploma teyitleri yapılamayan başvuru sahipleri ile ilgili olarak savaş dönemi veya olağanüstü durum ile sınırlı kalmak ve belgelerin teyidi yazışmalarına cevap alınamaması durumunda geçerli olmak üzere;

  • Diploma ve transkript asılları bulunan ancak teyit işlemleri yapılamayan,
  • Diploma ve/veya transkriptlerinin asılları bulunmayan ancak bir örneğini veya onaylı çevirilerini ibraz edebilen,

İlgililerin denklik işlemlerinin Bilim Alanı Danışma Komisyonları, üniversite görüşleri ve Tanıma ve Denklik Komisyonu görüşü alınarak yürütülmesine karar verilmiştir.

 

1) Savaş, İşgal veya İlhak Koşullarının Bulunduğu Varsayılan Ülkeler

   Suriye, Irak, Libya, Yemen, Filistin, Somali, Güney Sudan ve Kırım'dır.

a) Diploma ve transkript asılları bulunan ancak teyit işlemleri yapılamayan ilgililerin başvuruları, ilgili Bilim Alanı Danışma Komisyonları ve Tanıma ve Denklik Komisyonu tarafından değerlendirilir.

b) Diploma ve/veya transkriptlerinin asılları bulunmayan, ancak bir örneği veya onaylı çevirilerini ibraz edebilenler için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenecek üniversiteler bünyesinde kişilerin mezun olduğu alanlarda oluşturulan Diploma ve Derece Tespit Komisyonlarınca diploma alanları ve dereceleri tespiti yapılır ve akabinde denklik işlemleri devam eder ve gerektiğinde SYBS işlemlerine tabi tutulurlar.

c) Diploma ve Derece Tespit Komisyonlarınca ilgili alan ve dereceye sahip olmadığı kanısı oluşan kişilerin denklik işlemlerine son verilir. Bu kişiler belge temin ettiklerinde tekrar başvuru yapabilir.

d) Belgelerinin eksik olduğuna dair gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişilerin hakkında hukuki süreç başlatılır ve tanıma ve denklik işlemleri iptal edilir.

 

2) Belge İbraz Edemeyen/Eksik İbraz Eden Kişiler İçin, Başvuru Belgelerine Ek Olarak İstenecek Belgeler

a) Geçici Koruma Kimlik Belgesi

b) Eğitim bilgilerini içeren beyan formu

c) Alanı ile ilgili çalışmış ise resmi belgeleri ve onaylı suretleri

 

* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından denklik süreçleri ile ilgili güncel kararlar ve değişiklikler hakkında detaylı bilgiye www.yok.gov.trweb adresinden ulaşabilirsiniz.

 

* Diğer soru ve talepleriniz için denklik@yok.gov.tr mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.

 

Ülkelerinde savaş, işgal veya ilhak koşulları bulunan başvuru sahiplerine ait formlar:

BROŞÜRLER