HAKKIMIZDA

Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik işlemlerini yürütmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde 25.08.1983 tarihli ve 83.47.531 sayılı Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile "Denklik Birimi" kurulmuştur. Denklik Birimine yapılan tanıma ve denklik başvurularının her geçen gün artış göstermesi ve bu artışa bağlı olarak Birimin yürüttüğü faaliyetlerin de artması nediyle Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 06.07.2017 tarihli ve 2917.29 sayılı kararı ile "Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı" olarak yapılandırılmıştır. Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından alınan 15.11.2017 tarihli karar ile de Türkiye ENIC-NARIC Merkezinin Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdürmesine karar verilmiştir.

 

Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak yürütülen faaliyetler kapsamında düzenlenen belgeler;

1) Diploma Denklik Belgesi

Denkliği talep edilen diplomanın Türk yükseköğretim sisteminde hangi alan ve düzeye eşdeğer olduğunu gösterir belgedir.
 
Kimler denklik başvurusu yapabilir? 
a) Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun TC vatandaşları,
b) Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun, sağlık alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmak ya da mezun olduğu alanda çalışmak isteyen Yabancı Uyruklular.
 

2) Mezuniyet Tanıma Belgesi

İlgilinin tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumundan ve programından hangi derece ile mezun olduğunu gösteren ancak denklik belgesi niteliği taşımayan belgedir.

 

Mezuniyet Tanıma Belgesinin düzenlenme amacı;

a) Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun, ancak mezun olduğu alanda denklik için ders tamamlama, seviye tespit sınavı vb. şartları yerine getirmesi gereken; ancak mezun olduğu alanda çalışmayı düşünmediğinden bu işlemleri tamamlamak istemeyen ilgililer için "yükseköğretim mezunu" olarak istihdam edilmesinin önünü açmak,

b) Yurt dışında mezun olduğu okul ve derecesi tanınan, ancak mezun olduğu alanın Türkiye'deki programlara eşdeğer bulunmaması nedeniyle hakkında denklik dışında karar alınan ilgililerin üniversite mezunu olduğunu belgelemek,

c) Denklik işlemleri sürerken, askerlik sevk ve tehir işlemleri gibi acil olarak yükseköğretim mezunu olduğunu gösterir belgeye ihtiyaç duyulması halinde mağduriyeti önlemek.

  

3) Kurum Tanıma Belgesi

Bir yurt dışı yükseköğretim kurumunun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında mevcut uluslararası listelerde yer alıp almadığını ve ilgili kurumdan alınacak diploma ile denklik başvurusu yapılması halinde göz önünde bulundurulması gereken hususları gösteren ve talep edilmesi halinde ilgililere verilen ancak diploma denklik belgesi niteliği taşımayan Kurum Tanıma Belgesidir. 
 
Kurum Tanıma Belgesinin gerekli olduğu durumlar;
a) Yurt dışında öğrenim görmek isteyen/öğrenimlerine devam eden öğrenciler,
b) Yurt dışındaki yükseköğretim kuruluşlarından Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler,
c) Türkiye'de lisansüstü eğitimine başlayacak olan yabancı uyruklu öğrenciler,
d) Başta sağlık ödemeleri için SGK olmak üzere, Üniversiteler, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, barolar, valilikler gibi resmi makamlara bilgi vermek isteyenler,
e) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında alınan doktora eğitimi için Doktora denkliği almak üzere Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına başvuru yapan ilgililer.