ENIC-NARIC TÜRKİYE - TANIMA OFİSİ

NARIC (National Academic Recognition Information Centers) - Ulusal Akademik Tanıma Merkezi, 1984 yılında Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği Ülkeleri, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ülkeleri ve Türkiye'den alınan diplomaların ve öğrenim/çalışma sürelerinin akademik tanınmasını geliştirilmek amacıyla kurulmuştur.

 

ENIC Network  (European Network of Information Centers) - Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri İletişim Ağı, 1994 yılında Avrupa Konseyi ve UNESCOtarafından,  Tüm Avrupa ülkelerinde yeterliliklerin tanınması için ortak politika ve uygulamalar geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

 

Bu iki ağ ENIC-NARIC Networks olarak Haziran 2004 yılında Lizbon Tanınma Konvansiyonu Komitesi tarafından birleştirilmiştir. Bu ağ dâhilinde çalışan ENIC/NARIC merkezlerinin temsilcileri düzenli olarak bir araya gelmekte ve öğrenim sürelerinin ve diploma/derecelerin tanınması, akademik hareketlilik, kalite güvencesi, Bologna süreci araçlarının kullanımı ve yaygınlaşması gibi konularda bilgi alışverişi yapmaktadırlar.

 

Türkiye ENIC-NARIC Merkezi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı çatısı altında Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığınca ENIC-NARIC iletişim ağının bir parçası olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Yükseköğretim Kurumları Tanıma Ofisi, Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde yasal mevzuat çerçevesinde, ülkelerin eğitim sistemleri, akademik yeterlikleri, yurt dışında faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarının akreditasyonu, ilgili kurumlardan alınan diploma, derece ve yeterliliklerin tanınması hakkında araştırmalar ve uluslararası yazışmalar yapan ofistir.

        

Türkiye ENIC-NARIC Merkezi - Tanıma Ofisince;

1) Kurum Tanıma Belgesinin düzenlenmesi, (detaylı bilgi için tıklayınız)

2) Yurt dışındaki ülkede kazanılan akademik diploma, derece ve yeterliklerin tanınması,

3) Denklik süreçleri ve akademik hareketlilik,

4) Yabancı ülkelerin yükseköğretim sistemlerinin araştırılması,

5) Türkiye'nin yükseköğretim sistemi ve genel eğitim sistemi ilgili bilgi verilmesi ve ulusal ve uluslararası konjonktür nedeniyle denklik süreçlerinde ve yasal mevzuatta yapılan yeni düzenlemeler hakkında ulusal ve uluslararası paydaşlarımıza bilgi verilmesi,

6) Yurt dışında faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarının Kurulumuzca tanınma taleplerinin değerlendirilmesi ve karara bağlanması,

7) Yurt içindeki bakanlıklar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruşları, öğrenciler, veliler, eğitmenler, muhtemel işverenler, kurullar, kurul bünyesindeki dairelere bilgi verilmesi,

8) Yurt dışındaki yükseköğretimden sorumlu bakanlıklar, ENIC-NARIC ağları ülke sorumluları, öğrenciler, veliler yükseköğretim sistemi, denklik, diploma, dereceler ve mesleki yeterlilikler hakkında bilgi verilmesi,

9) Yükseköğretim kurumları, diploma, derece ve mesleki yeterlilikler konularında uluslararası ofislerle yazışmalar yapılması ve gerektiğinde yerinde incelemeler yapılması, uluslararası ofisleri olmayan ülkelerle Dışişleri Bakanlığı kanalıyla bilgi istenmesi,

10) KKTC'deki yükseköğretim kurumlarından mezun yabancı uyruklu öğrencilere belge düzenlenmesi işlemleri yürütülmektedir.

        

ENIC-NARIC web sitesi için tıklayınız.