DUYURULAR


Mühendislik alanları, Hukuk, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hemşirelik, Ebelik, Veteriner Hekimliği vb. alanlarda yapılmakta olan Seviye Tespit Sınavı...

2024 yılı Seviye Tespit Sınavı takvimi ile ilgili; Mühendislik alanları, Hukuk, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hemşirelik, Ebelik, Veteriner Hekimliği...

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 28.02.2024 tarihli toplantısında; Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca diploma denklik işlemleri için denklik belgesinin...

Yükseköğrenimini Nijerya’da tamamlayarak Kurulumuza denklik başvurusunda bulunan ilgililerin diploma/transkript teyit işlemleri, ilgili ülke resmi makamlarının talebi doğrultusunda aşağıdaki...

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin 7. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi kapsamında Seviye Tespit Sınavları (STS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme...

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’te yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin birinci fıkrası “Mezun olunan kurumun eğitim...

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 20.12.2023 tarihli toplantısında 2024 yılı Seviye Tespit Sınavı takvimi ile ilgili alınan karar gereğince; Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Öğretmenlik (KPSS Eğitim...

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası gereği mezun olunan programın, Türk yükseköğretim sistemindeki eş değer...

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nin "Başvuru Usulü ve Aranacak Belgeler"...

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrası gereği mezun olunan programın, Türk yükseköğretim sistemindeki eş değer programa göre temel kazanımlar,

Sayfa:   1 2 3 4 5  ...