DUYURULAR

NİJERYA diplomaları teyit işlemleri

Yükseköğrenimini Nijerya’da tamamlayarak Kurulumuza denklik başvurusunda bulunan ilgililerin diploma/transkript teyit işlemleri, ilgili ülke resmi makamlarının talebi doğrultusunda aşağıdaki şekilde yürütülecektir:

· Öğrencilerin/Mezunların Diploma ve Transkript belgelerinin teyit işlemleri için; Nijerya’dan ayrılmadan önce sırasıyla Nijerya Eğitim Bakanlığı’na (tasdik işlemleri için), Nijerya Dışişleri Bakanlığı’na (doğrulama işlemleri için) ve Abuja Türk Büyükelçiliği’ne (Apostil işlemleri için) şahsen başvurmaları gerekmektedir.

· Kurulumuza denklik başvurusunda bulunmuş olan adayların da aynı tasdik/doğrulama/Apostil işlemlerini yapmaları gerektiği ve denklik sürecinin ilgili belgelerin Kurulumuza sunulmasını takiben tamamlanacağı hususu kamuoyuna duyurulur.