DUYURULAR

Diploma Denklik Kapsamında Yapılan Sınavlara İlişkin 2024 Seviye Tespit Sınavı Takvimi ve Yapılandırılmış Klinik Sınav /Bazı Alanlarda İlmi Hüviyet Tespiti Sınavlarının Yapılmaması Hakkında

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin 7. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi kapsamında Seviye Tespit Sınavları (STS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ve Üniversiteler tarafından yapılmaktadır.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 21.12.2023 tarihli toplantısında; Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Öğretmenlik (KPSS Eğitim Bilimleri) Seviye Tespit Sınavlarının Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Mühendislik alanları, Hukuk, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hemşirelik, Ebelik, Veteriner Hekimliği, Dil Konuşma Terapisi, Beslenme ve Diyetetik, Odyoloji, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet vb. alanlarında Seviye Tespit Sınavlarının Anadolu Üniversitesince yapılmasına,

“Eczacılık” alanında Seviye Tespit Sınavına muadil İlmi Hüviyet Tespiti’ne ilişkin sınavların Gazi Üniversitesince Mart ayında, Ankara Üniversitesince Nisan ayında, İstanbul Üniversitesince Haziran ayında yapılmasına,

“Ülkelerinde Savaş, İlhak ve İşgal Koşulları Bulunan adaylar için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesince tüm alanlarda yapılan Alan ve Derece Tespiti ve İlmi Hüviyet Tespitinin Nisan ayı içerisinde yapılmasına karar verilmiştir ve web sitemiz üzerinden kamuoyuna duyurulmuştur.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10.01.2024 tarihli toplantısında alınan karara göre; ayrıca Seviye Tespit Sınavlarına muadil Tıp Doktorluğu alanındaki Yapılandırılmış Klinik Sınav, Mühendislik, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Veteriner Hekimliği, Ebelik, Dil ve Konuşma Terapisi, Beslenme ve Diyetetik, Odyoloji, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet vb.. alanlarında İlmi Hüviyet Tespitine ilişkin sınavlar yapılmayacaktır.


2024 yılında yapılacak olan Seviye Tespit Sınavı takvimi:

Sınav Alanı

Sınavı Yapacak Kurum

Sınav Dönemi

Tıp Doktorluğu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

ÖSYM web sitesi üzerinden takip edilebilir

Diş Hekimliği

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

ÖSYM web sitesi üzerinden takip edilebilir

Eczacılık

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

ÖSYM web sitesi üzerinden takip edilebilir

Öğretmenlik

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

ÖSYM web sitesi üzerinden takip edilebilir

Mühendislik (Tüm Alanlar)

Anadolu Üniversitesi

Mayıs

Sağlık Alanları (Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Veteriner Hekimliği, Ebelik, Dil ve Konuşma Terapisi, Beslenme ve Diyetetik, Odyoloji, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet)

Anadolu Üniversitesi

Mayıs

Hukuk

Anadolu Üniversitesi

Mayıs

Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı

Anadolu Üniversitesi

Mayıs


2024 yılında yapılacak olan İlmi Hüviyet Tespiti takvimi:

Sınav Alanı

Sınavı Yapacak Kurum

Sınav Dönemi

Eczacılık

Gazi Üniversitesi

Mart​

Eczacılık

Ankara Üniversitesi

Nisan

Eczacılık

İstanbul Üniversitesi

Haziran


Ülkelerinde Savaş, İlhak ve İşgal koşulları b​ulunan adaylar için “İlmi Hüviyet Tespiti” ve “Alan ve Derece Tespiti” sınav takvimi

Tüm Alanlar

Ankara Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Alan ve Derece Tespiti

Nisan

Nisan

Nisan

Nisan

Nisan

İlmi Hüviyet Tespiti

Nisan

Nisan

Nisan

Nisan

Nisan ​