DUYURULAR

Diploma Denklik Kapsamında Kabul Edilen Dünya Sıralama Kuruluşları

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’te yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin birinci fıkrası “Mezun olunan kurumun eğitim-öğretiminin niteliğinde tereddüt oluşması durumunda Yükseköğretim Kurulunun değerlendirme hakkı saklı kalmak kaydıyla, 5’inci ve 6’ncı maddeler kapsamında uygunluğu tespit edilen diploma denklik başvurularıyla ilgili denklik işlemi; a) Türk yükseköğretim sisteminde eşdeğer bir karşılığının olması halinde, yükseköğrenime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dilimdeki üniversitelerden alınan diplomalara SYBS uygulanmaksızın yapılır.” hükmü kapsamında;

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 05.09.2023 tarihli toplantısında; Yükseköğrenime başlanılan yıl Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Ranking tarafından yapılan üniversite sıralamalarının en az ikisinde ilk binde yer alan yükseköğretim kurumları dikkate alınmaktadır.