DUYURULAR

2024 Yılı Seviye Tespit Sınavı Takvimi Belirlenmiştir

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 20.12.2023 tarihli toplantısında 2024 yılı Seviye Tespit Sınavı takvimi ile ilgili alınan karar gereğince;

Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Öğretmenlik (KPSS Eğitim Bilimleri) Seviye Tespit Sınavlarının Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca belirlenecek sınav takvimine (https://www.osym.gov.tr/TR,8797/takvim.html) göre yapılmasına,

Mühendislik alanları, Hukuk, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hemşirelik, Ebelik, Veteriner Hekimliği, Dil Konuşma Terapisi, Beslenme ve Diyetetik, Odyoloji, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet vb. alanlarında Seviye Tespit Sınavlarının Anadolu Üniversitesince Mayıs ayı içerisinde yapılmasına,

Eczacılık”alanında Seviye Tespit Sınavına muadil İlmi Hüviyet Tespiti ’ne ilişkin sınavların Gazi Üniversitesince Mart ayında, Ankara Üniversitesince Nisan ayında, İstanbul Üniversitesince Haziran ayında yapılmasına,

“Ülkelerinde Savaş, İlhak ve İşgal Koşulları Bulunan adaylar için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesince tüm alanlarda yapılan Alan ve Derece Tespiti ve İlmi Hüviyet Tespitinin Nisan ayı içerisinde yapılmasına karar verilmiştir.

Seviye Tespit Sınavı Kılavuzu(2024)'na ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyuna Duyurulur.