DUYURULAR

Türkiye'deki Adalet Ön Lisans Öğrenimi Sonrası Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında Hukuk Lisans Öğrenimi Görmeyi Planlayanlar İle Yurt Dışındaki Adalet Ön Lisans ya da Hukuk Lisans Programlarından K.K.T.C'deki Hukuk Lisans Programlarına Yatay/Dikey

Türkiye'deki Adalet Ön Lisans Öğrenimi Sonrası Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında Hukuk Lisans Öğrenimi Görmeyi Planlayanlar İle Yurt Dışındaki Adalet Ön Lisans ya da Hukuk Lisans Programlarından K.K.T.C'deki Hukuk Lisans Programlarına Yatay/Dikey Geçiş Yapmayı Planlayan İlgililer Hakkında


Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 02.08.2023 tarihli toplantısında alınan kararla, bu karar tarihinden sonra intibak işlemi yaptıranlar için geçerli olmak üzere;

- Ülkemizdeki adalet ön lisans programından mezun olarak buradan aldığı ders/kredileri yurt dışındaki bir hukuk lisans programında, işbu karar tarihinden sonra intibak ettirerek üniversite kaydı yaptıran adayların başvurularının reddine,

2 - Yurt dışındaki bir adalet ön lisans veya hukuk lisans programından aldığı ders/kredileri KKTC'deki bir hukuk lisans programında, işbu karar tarihinden sonra intibak ettirerek üniversite kaydı yaptıran adaylarının başvurularının reddine,

3 - 1. ve 2. maddede belirtilen durumda olan adaylardan, yalnızca yabancı dil dersini saydıran adayların ​başvurularının mer'i mevzuat ve TYYÇ kazanımları kapsamında incelenmesine devam edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.