DUYURULAR

İran Yükseköğretim Kurumlarından Mezun Olup Diploma Denklik Başvurusunda Bulunacakların Dikkatine

Yükseköğrenimini İran İslam Cumhuriyeti’nde tamamlayarak Kurulumuza denklik başvurusunda bulunan ilgililerin diploma teyit işlemleri, ilgili ülke resmi makamlarının talebi doğrultusunda aşağıdaki şekilde yürütülecektir:

İran’daki üniversitelerden (Tıp ve sağlık alanları ile Askeri üniversiteler hariç olmak üzere) mezun olan İran vatandaşı ya da yabancı uyruklu ilgilerin diploma doğruluğunun onaylanabilmesi için 20 haneli Mezuniyet kodu na ihtiyaç duyulmaktadır. Mezuniyet kodu, https://Portal.saorg.ir adresi üzerinden kayıt yapılarak, Hizmetler-Mezunlar İşleri Genel Müdürlüğü bölümünden sistemsel olarak alınabilmektedir. İran diplomalarının başvurularının alınması ve diplomalarının teyit işlemlerinin yapılabilmesi ve denklik sürecinin ilerleyebilmesi için Mezuniyet Kodu önem arz etmektedir.

Yeni başvuru yapacak adayların Mezuniyet Kodu, İran milli kimlik numarası ve telefon numarası bilgilerini Rıza Beyanının ilgili kısmına mutlaka yazmaları gerekmekte olup Mezuniyet Kodunu yazmayan ilgililerin başvuruları alınmayacaktır. Önceden başvuru yapan adayların ise istenen bilgileri içeren dilekçelerini Kurulumuza ulaştırmaları gerekmektedir.

Denklik başvuru sahiplerine duyurulur.