DUYURULAR

Türkmenistan, Özbekistan, Küba, Çin Halk Cumhuriyeti Diploma Teyit İşlemleri Hakkında

Teyit işlemi, yükseköğretim yeterliklerinin denklik süreçlerini oluşturan önemli aşamalardan birisidir. İlgili işlemler Kurulumuz tarafından Dışişleri Bakanlığımızın katkılarıyla yürütülmekle birlikte; bazı ülke resmi makamlarının talebi doğrultusunda “Kişisel Verilen Korunması Kanunu” çerçevesinde, “resmi teyit belgeleri” doğrudan başvuru sahibi tarafından temin edilerek Kurulumuza sunulmaktadır.

Türkmenistan, Özbekistan, Küba ve Çin Halk Cumhuriyeti tarafından verilen yükseköğretim diplomalarının teyit belgelerinin, denklik başvuru sahipleri tarafından aşağıda izah edilen çerçevede temin edilerek diploma denklik başvurusu sırasında Kurulumuza sunulması gerekmektedir.

Türkmenistan, Özbekistan, Küba

Türkmenistan, Özbekistan ve Küba’dan alınan akademik belgelerin teyidine ilişkin resmi yazının; başvuru sahibi tarafından ilgili ülkede bulunan resmi kurumlardan kapalı zarf içinde temin edilerek Kurulumuza sunulması gerekmektedir.

Temin edilen resmi yazının, yükseköğretim kurumundan mezun olup olmadığı, mezun olduğu derece (ön lisans / lisans / yüksek lisans) ve program adı, yükseköğretimine devam ettiği yıl aralığı, devamlı (ayani / örgün, açık ve uzaktan eğitim) öğrenci olarak öğrenim görüp görmediği bilgilerini içermesi gerekmektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti

Çin Halk Cumhuriyeti'nden alınan akademik belgelerin doğrulanabilmesi için, başvuru sahibi tarafından akademik derecelerin doğrulanmasından sorumlu merkezin web sitesinden ( www.cdgdc.edu.cn) online başvuruda bulunulması ve başvuru sonucunda temin edilen belgelerin Kurulumuza sunulması gerekmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.