DUYURULAR

Ukrayna Yükseköğretim Kurumlarına Kayıt Yaptıran ve Yaptıracaklar Hakkında

Yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik değerlendirmesi 2547 sayılı Kanun ve bu kanun uyarınca çıkartılan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Kurulumuzca yapılmaktadır.

2022 Ocak ayında başlayan Ukrayna’daki savaş sebebiyle bu ülkedeki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören T.C. uyruklu vatandaşlara ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına geçebilme noktasında kolaylık tanınarak, yatay geçişe ilişkin şartları sağlamaları halinde Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilecekleri, yine şartlar dahilinde özel öğrenci olarak Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam edebilecekleri duyurulmuştu.

Dışişleri Bakanlığınca 12 Şubat 2022 tarihinden itibaren Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının tahliye süreci başlatılmış, ancak bu tarihten sonra savaşı yaşayan Ukrayna’da yükseköğretime ilişkin eğitim-öğretim şartları uygun olmadığı halde birçok T.C. uyruklu vatandaşın bu ülkedeki yükseköğretim kurumlarına yeni kayıt yaptırdığı görülmüştür. Bu öğrencilerin savaş ortamında sağlıklı eğitim-öğretim faaliyetine devam edemeyecekleri göz önünde bulundurularak, Dışişleri Bakanlığının ülkede tahliyeye başladığı 12 Şubat 2022 tarihinden sonra kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyetleri akabinde Kurulumuza başvuru yapmaları durumunda diploma denklik işlemlerinin yapılmayacağına karar verilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı