DUYURULAR

2022 Yılı Seviye Tespit Sınavı ve Muadil Sınav (İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav) Takvimi Belirlenmiştir

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.12.2021 tarihli toplantısında 2022 yılı Seviye Tespit Sınavı ve muadil sınavların (İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav) sınav takvimi ile ilgili alınan karar gereğince;

Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Öğretmenlik (KPSS Eğitim Bilimleri) Seviye Tespit Sınavlarının Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca belirlenecek sınav takvimine (https://www.osym.gov.tr/TR,8797/takvim.html) göre yapılmasına,

Mühendislik alanları, Hukuk, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hemşirelik, Ebelik, Veteriner Hekimliği alanlarında Seviye Tespit Sınavlarının Anadolu Üniversitesince Haziran ayı içerisinde yapılmasına, (Mühendislik alanlarında Seviye Tespit Sınavına muadil sınav olarak İlmi Hüviyet Tespiti yapılması nedeniyle sınav organizasyonunda ve sınav sorusu temininde maddi ve manevi zorluklar yaşandığından, sınava girecek aday sayısı 5 ve altında kalan bazı mühendislik alanlarında sadece İlmi Hüviyet Tespiti sınavı yapılacaktır)

Diş Hekimliği, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Veteriner Hekimliği, Ebelik, Dil ve Konuşma Terapisi, Beslenme ve Diyetetik, Odyoloji, Çocuk Gelişimi” Seviye Tespit Sınavına muadil İlmi Hüviyet Tespiti’nin Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesince yapılmasına,

Tıp Doktorluğu Seviye Tespit Sınavına muadil Yapılandırılmış Klinik Sınavı’nın Ankara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesince yapılmasına,

Mühendislik alanlarında” Seviye Tespit Sınavına muadil İlmi Hüviyet Tespiti’nin Akdeniz Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesince yapılmasına,

Eczacılık” alanlarında” Seviye Tespit Sınavına muadil İlmi Hüviyet Tespiti’ne ilişkin sınavların Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesince yapılmasına,

“Ülkelerinde Savaş, İlhak ve İşgal Koşulları Bulunan adaylar için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesince yapılan Alan ve Derece Tespiti ve İlmi Hüviyet Tespitinin Nisan ve Ekim ayı içerisinde yapılmasına karar verilmiştir.

Seviye Tespit Sınavı Kılavuzu (2022)'na ulaşmak için tı​klayınız.

İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav Kılavuzu (2022)'na ulaşmak için tıklayınız.