DUYURULAR

2021 Yılı Seviye Tespit Sınavı ve Muadil Sınav (İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav) Takvimi Belirlenmiştir

​​Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 23.12.2020 tarihli toplantısında 2021 yılı Seviye Tespit Sınavı ve muadil sınavların (İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav) sınav takvimi ile ilgili alınan karar gereğince;

Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Öğretmenlik (KPSS Eğitim Bilimleri) Seviye Tespit Sınavlarının Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca belirlenecek sınav takvimine (https://www.osym.gov.tr/TR,8797/takvim.html) göre yapılmasına,

Mühendislik alanları, Hukuk, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hemşirelik, Veteriner Hekimliği alanlarında Seviye Tespit Sınavlarının Anadolu Üniversitesince Haziran ayı içerisinde yapılmasına,

“Ülkelerinde Savaş, İlhak ve İşgal Koşulları Bulunan adaylar için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nce yapılan Alan ve Derece Tespiti ve İlmi Hüviyet Tespitinin Mayıs ve Ekim ayı içerisinde yapılmasına (Tablo-5),

İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınavın ekteki tablolarda (Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3, Tablo-4) belirtilen dönemlerde ve üniversitelerce yapılmasına karar verilmiştir.

Seviye Tespit Sınavı Kılavuzu (2021)'na ulaşmak için tıklayınız.

İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav Kılavuzu(2021)'na ulaşmak için tıklayınız.


Tablo-1

2021 Yılı İlmi Hüviyet Tespiti Sınav Takvimi


​​​

Alan​

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Diş Hekimliği

Mayıs

Haziran

 

Eylül

Kasım

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Mayıs

 

 

Eylül

Kasım

Ergoterapi

 

 

 

 

 

Kasım

Veteriner

 

 

Haziran

 

 

 

Hemşirelik, Ebelik, Dil ve Konuşma Terapisi, Beslenme ve Diyetetik, Odyoloji, Çocuk Gelişimi

 

 

 

 

Kasım


 

Tablo-2

2021 Yılı Yapılandırılmış Klinik (Tıp Doktorluğu) Sınav Takvimi


​​

Alan

Atatürk Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Ege 

Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Doktorluğu

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Alan

Selçuk Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Tıp Doktorluğu

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık


 

Tablo-3

2021 Yılı İlmi Hüviyet Tespiti Eczacılık Sınav Takvimi

​​

Alan

Ankara Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Eczacılık

Mayıs

Haziran

Eylül


 

Tablo-4

2021 Yılı İlmi Hüviyet Tespiti Mühendislik Alanları Sınav Takvimi


 

Akdeniz Üniversitesi​

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

 

Haziran

 

Bilgisayar Mühendisliği

Mayıs

Eylül

 

Kasım

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

 

Ekim

Biyomedikal Mühendisliği

 

 

Kasım

Biyomühendislik

 

Ekim

Biyosistem Mühendisliği

 

 

Kasım

Cevher Hazırlama Mühendisliği

 

Ekim

Çevre Mühendisliği

 

Eylül

 

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

 

Haziran

 

Deri Mühendisliği

 

 

Elektrik Mühendisliği

 

Ekim

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Mayıs

Ekim

Elektronik Mühendisliği

 

Ekim

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

 

Ekim

Endüstri Mühendisliği

 

Eylül

 

Kasım

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

 

 

Kasım

Enerji Sistemleri Mühendisliği

 

Haziran

 

Fizik Mühendisliği

 

Ekim

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh.

 

Haziran

Ekim

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

 

Haziran

 

Gemi ve Deniz Teknolojileri Müh.

 

Haziran

 

Gıda Mühendisliği

Mayıs

 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

 

Ekim

Hidrojeoloji Mühendisliği

Mayıs

 

İmalat Mühendisliği

 

Eylül

 

İnşaat Mühendisliği

Mayıs

Haziran

Eylül

Ekim

Kasım

İşletme Mühendisliği

 

Ekim

Jeodezi ve Fotogrametri (Harita) Müh.

 

Haziran

 

Jeofizik Mühendisliği

 

Ekim

Jeoloji Mühendisliği

Mayıs

 

Kimya Mühendisliği

 

Ekim

Kontrol Mühendisliği

 

Ekim

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

 

Ekim

Maden Mühendisliği

 

 

Kasım

Makine Mühendisliği

Mayıs

Ekim

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

 

Haziran

 

Matematik Mühendisliği

 

Ekim

Mekatronik Mühendisliği

Mayıs

 

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

 

Haziran

 

Meteoroloji Mühendisliği

 

Ekim

Nükleer Enerji Mühendisliği

 

 

Orman Mühendisliği

 

Haziran

 

Otomotiv Mühendisliği

 

Eylül

 

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

 

Ekim

Polimer Mühendisliği

 

 

Raylı Sistemler Mühendisliği

 

 

Su Ürünleri Mühendisliği

 

 

Kasım

Tekstil Mühendisliği

 

Eylül

 

Telekomünikasyon (Haberleşme) Müh.

 

Ekim

Uçak Mühendisliği

 

Ekim

Ulaştırma Mühendisliği

 

 

Uzay Mühendisliği

 

Ekim

Yazılım Mühendisliği

Mayıs

 

Ziraat Mühendisliği

 

 

Kasım


 

Tablo-5

2021 Yılı Ülkelerinde Savaş, İlhak ve İşgal Koşulları Bulunan Adaylar İçin Alan ve Derece Tespiti ve İlmi Hüviyet Tespiti Sınav TakvimiTüm Alanlar

Ankara Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ankara Hacı Bayram ve Üniversitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Alan ve Derece Tespiti

Mayıs

Mayıs

Mayıs

Mayıs

Mayıs

Alan ve Derece Tespiti

Ekim

Ekim

Ekim

Ekim

Ekim

İlmi Hüviyet Tespiti

Mayıs

Mayıs

Mayıs

Mayıs

Mayıs

İlmi Hüviyet Tespiti

Ekim

Ekim

Ekim

Ekim

Ekim


 


​​