DUYURULAR

Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığından

Basında yer alan haberde; “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yurtdışından mezun hekimlere açtığı denklik sınavında Türklere 40 kişilik kontenjan ayırdı. Yanlı ve sözlü sınav şartı koştu. Suriyeli adaylara ise 80 kişilik kontenjan ayrıldı. Yalnızca mülakata katılacakları belirtildi. Üniversitenin verdiği ilanda adayın Türkçe bilmediği durumlarda mülakat sürecinde yanında resmi yeminli mütercim tercüman bulundurma hakkı vardır ifadesine yer verildi. 2 binin üzerinde T.C. uyruklu doktor, Türkiye’de denklik beklerken, 5 Ekim’de Suriyelilere mülakatı yapılacak olan bu ilan büyük tepki topladı…” yer almıştır.

 

AÇIKLAMA: Ülkelerinde Savaş, İşgal veya İlhak Koşulları Bulunan Kişiler İçin Tanıma ve Denklik Başvuru Süreçleri ile ilgili olarak, diğer başvuru sahiplerinden farklı olarak ‘iki aşamalı’ bir değerlendirme yapılmaktadır! Seviye Tespit Sınavının yanı sıra Diploma ve Derece Tespitleri yapılmaktadır! İbraz ettikleri belgeleri için resmi makamlardan onay alamayan Suriyeli adayların da bulunduğu yabancı uyruklu adaylar, Seviye Tespit Sınavına girebilmek için ayrıca ve ek olarak bu  Diploma ve Derece Tespit süreçlerine tabi tutulmaktadırlar. Bu süreç Seviye Tespit Sınavı yerine geçmemektedir

Diploma ve Derece Tespit Komisyonları Üniversitelerimizde oluşturulmuş olup alanlarına göre hakkında karar alınan kişiler Üniversitelerde ilan edilen tarihlerde bu komisyonlarda değerlendirilir ve sonuçlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Diploma ve Derece Tespit Komisyonları tarafından oluşturulan kanaat Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesinden sonra kişi denklik almamaktadır, ilgili komisyon ve Kurullarda kişinin denklik incelemesi devam etmektedir ve burada bahsedilen kişiler için de tıp doktorluğu denkliğine yönelik SYBS işlemlerine tabi tutulmaktadırlar.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin ilanı da bu kapsamda Tıp doktorluğu Diploma ve derece Tespit Komisyonunun yapacağı mülakat olup Seviye Tespit Sınavı değildir, kişilerin değerlendirmeleri Komisyon görüşleri sonrası devam etmektedir ve SYBS işlemlerine tabi tutulmaktadırlar. 

SYBS işlemleri kişilerin uyruğuna göre değil, alan bazlı yapılmaktadır. 

Kamuoyunun bilgisine arz olunur.