DUYURULAR

Yurtdışı Uzaktan Öğretim Tanıma ve Denklik İşlemlerinde Yapılan Değişiklikle İlgili Duyuru

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin Uzaktan Öğretim Tanıma ve Denklik İşlemleri başlıklı 10. Maddesinde, 14/4/2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle;

“Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, diş hekimliği, eczacılık, öğretmenlik ve Kurulun belirlediği klinik uygulaması olan sağlık alanlarından alınan diplomalar hariç olmak üzere, yükseköğrenime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının birinde, ilk dört yüzlük dilim içerisindeki üniversitelerden uzaktan öğretim yoluyla alınan diplomalara SYBS (Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi) uygulanmaksızın denklik işlemi yapılır" hükmü getirilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşları şunlardır:

-Academic Ranking of World Universities (ARWU)

-CWTS Leiden Ranking

-QS World University Rankings

-Times Higher Education (THE) World University Rankings

-University Ranking by Academic Performance (URAP)

Yapılan bu değişiklikle yükseköğrenime başlanılan yıl bu sıralama kuruluşlarından herhangi birinde ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alan üniversitelerden (tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, diş hekimliği, eczacılık, öğretmenlik ve Kurulun belirlediği klinik uygulaması olan sağlık alanları dışında kalan alanlarda) uzaktan öğretim yoluyla alınan diplomalara bundan sonra yukarıda geçen ilgili yönetmelik hükmünce Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi  (SYBS) uygulanmaksızın denklik işlemi yapılacaktır.

​