DUYURULAR

Ülkelerinde Savaş, İlhak ve İşgal Koşulları Bulunan Başvuru Sahipleri Hakkında Duyuru

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.11.2019 tarihli toplantısında;

“Yükseköğretim Kurulunun 27.03.2019 tarihli toplantısında “Ülkelerinde savaş, ilhak ve işgal koşulları bulunan başvuru sahiplerinden, diploma veya transkript aslı/örneği ibraz edemeyen, öğrenim durumunu/mezuniyetini tevsik eden belge ibraz edemeyen ya da eksik ibraz eden ilgililerin mezun olduğu alanlarda oluşturulacak komisyonlarca alan tespitlerinin yapılmasının ve akabinde Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi işlemlerine alınmasının uygun olacağına” karar verilmiştir.

Bu kapsamda alan tespiti yapılan ve alan tespiti yapılacak olan ilgililerin Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nce oluşturulacak komisyonlar tarafından Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi Usul ve Esasları çerçevesinde İlmi Hüviyet Tespitlerinin yapılmasına

2019 yılı Aralık ayı içerisinde ve 2020 yılı içerisinde Mart, Haziran, Ekim dönemi olmak üzere sınava girme imkânı verilmesine ve yılda 3 defa kontenjan sınırlaması olmaksızın sınav yapılmasına

Türkçe bilmeyen adaylar için tercüman kullanılmasına izin verilmesine(sözlü sınav durumunda),

Kurulumuzca Üniversitelere/Adaylara tebliğ edilen ve tebliğ edilecek alanlarda sınav yapılmasına” karar verilmiştir.

Mimarlık, İç Mimarlık, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Gazi Üniversitesi), Arap Dili (Ankara Üniversitesi), Sosyoloji ve İlahiyat (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve Biyokimya (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) vb. alanlarda İlmi Hüviyet Tespiti sınavı kararı çıkan adaylar söz konusu sınavlara girebilmek için taraflarına tebliğ edilen üniversitelerin web sayfalarını takip etmeleri gerekmektedir. Sınav duyuruları yaklaşık 1 ay öncesinde ilgili üniversitelerin web sitesinde yayımlanacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı