DUYURULAR

Eczacılık Alanlarında Diploma Denklik Süreçleri Uygulaması

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin 7. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen “Türk yükseköğretim sistemindeki eşdeğer programa göre temel kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, niteliği, teorik ve uygulamalı dersler, staj ve projeler bakımından yetersizliğinin Komisyon tarafından doğrudan veya Bilim Alanı Danışma Komisyonu ve/veya yükseköğretim kurumlarının görüşleri dikkate alınarak anlaşılması hâlinde, ilgililer usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Seviye Yeterlik Belirleme Sistemi işlemlerinden biri veya birkaçına tabi tutulur." hükmüne göre Seviye Tespit Sınavı/İlmi Hüviyet Tespiti/Yapılandırılmış Klinik Sınav yapılmaktadır.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 23.01.2019 tarihli toplantısında; 2019 yılında yapılacak Seviye Tespit Sınavlarına ilişkin olarak; “Eczacılık" alanında yapılan İlmi Hüviyet Tespiti'nin Anadolu Üniversitesi (Şubat 2019), İstanbul Üniversitesi (Mayıs 2019), Ankara Üniversitesi (Eylül 2019) ve Gazi Üniversitesince (Kasım 2019) yapılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede;

*Üniversitelerce yapılacak İlmi Hüviyet Tespiti sınavı başvuru tarihi, başvuru koşulları, sınav ile ilgili usul ve esaslar üniversitelerin web sitelerinde yayımlanacaktır.

*Eczacılık alanındaki İlmi Hüviyet Tespiti sınavına eksik derslerini ve stajlarını başarılı olarak tamamlayıp bitirenler girebilecektir.

*Daha önceki tarihlerde haklarında “Eczacılık Mevzuatı ve İşletmeciliği" dersi tamamlama kararı çıkan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından Anadolu Üniversitesine yerleştirilen adaylardan ders tamamlama eğitimine başlamayanlar Anadolu Üniversitesinde dönem bazlı eğitimini alabilecekler veya başka bir üniversite de “Eczacılık Mevzuatı ve İşletmeciliği" dersini almak isteyen adaylar Yükseköğretim Kuruluna bir defaya mahsus olarak başvuru yapıp başka bir üniversitede eksik dersini tamamlayabileceklerdir.

*Eczacılık alanındaki İlmi Hüviyet Tespitlerine (yazılı seviye tespit sınavı yapılmaması nedeniyle) 2019 yılında en fazla 2 kez girilebilecektir.