DUYURULAR

Diploma Denklik İşlemleri Kapsamında Ankara Üniversitesince Yapılacak Dil Sınavları Hakkında

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nin "Başvuru Usulü ve Aranacak Belgeler" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine; "Öğrenim görülen program dilinde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlardan Kurulun belirlediği puan/belge." hükmü eklenmiş ve 20.10.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.​​

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.03.2024 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca; ÖSYM tarafından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) kapsamında yapılmayan dil alanlarında Ankara Üniversitesince sınav yapılmasına karar verilmiştir.

Ankara Üniversitesince Ekim ayı içerisinde Diploma Denklik işlemlerinde kullanılmak üzere Azerbaycan Dili, Makedonca, Kırgızca, Kazakça, Özbekçe, Türkmence, Urduca, Hintçe ve Türkçe Dil Alanlarında YDS’ye muadil sınav yapılacaktır. Söz konusu sınava girmek isteyen adayların Ankara Üniversitesinin http://ankuzef.ankara.edu.tr adresinden ileriki tarihlerde yayımlanacak olan sınavla ilgili bilgiye ulaşabileceklerdir.