DUYURULAR

Kurulumuza Yapılacak Diploma Denklik Başvuru Ücretleri Hakkında

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 28.02.2024 tarihli toplantısında; Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hük​ümleri uyarınca diploma denklik işlemleri için denklik belgesinin kabulü, başvuruların incelenmesi, inceleme süresince yapılan işlemler, geçici denklik belgesi verilmesi, tanıma veya denklik belgelerinin başvuru sahiplerinin teslimi, sınav tebligatlarının yapılması ayrıca bilgi talebi ile alınan kararlara itiraz amacıyla gelen dilekçelere cevap verilmesi işlemleri için, 11.03.2024 tarihinden 31.12.2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere 2024 yılı için ücretin ;

  • Kurulumuza yapılacak diploma/mezuniyet denklik belgesi başvuruları ile yeniden inceleme talepleri için 750 TL,

  • KKTC’den mezuniyet sonrası Kurulumuza yapılan Anlaşmaya Uygunluk belgesi talepleri için 750 TL,
  • Kurulumuzdan bilgi ve belge talebi içeren tüm dilekçeler için 150 TL,

olarak belirleniş olup her yıl Aralık ayında Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Yeniden Değerleme Oranı göz önünde bulundurularak ücretler güncellenmesine,

Okul tanıma yazılarından ücret alınmamasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna Duyurulur.