​ ​​
 ​
 ​
 ​

​​

Duyurular

Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Mezun Olarak Diploma Denklik Belgesi Talebinde Bulunanlarda İstenecek Dil Belgesi Hakkında (01.11.2023)

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nin "Başvuru Usulü ve Aranacak Belgeler"...

Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi Usul ve Esasları Güncellenmesi Hakkında (06.09.2023)

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrası gereği mezun olunan programın, Türk yükseköğretim sistemindeki eş değer programa göre temel kazanımlar,

Yurtdışındaki Bazı Yükseköğretim Kurumlarının Tanınmaması Hakkında (07.08.2023)

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 02.08.2023 tarihli toplantısında alınan karar gereğince, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca;

Türkiye'deki Adalet Ön Lisans Öğrenimi Sonrası Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında Hukuk Lisans Öğrenimi Görmeyi Planlayanlar İle Yurt Dışındaki Adalet Ön Lisans ya da Hukuk Lisans Programlarından K.K.T.C'deki Hukuk Lisans Programlarına Yatay/Dikey (07.08.2023)

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 02.08.2023 tarihli toplantısında alınan kararla, bu karar tarihinden sonra intibak işlemi yaptıranlar için geçerli olmak üzere;

İran Yükseköğretim Kurumlarından Mezun Olup Diploma Denklik Başvurusunda Bulunacakların Dikkatine (19.06.2023)

Yükseköğrenimini İran İslam Cumhuriyeti’nde tamamlayarak Kurulumuza denklik başvurusunda bulunan ilgililerin diploma teyit işlemleri, ilgili ülke resmi makamlarının talebi doğrultusunda...